Informatyka > Zastosowania technologii informacyjnych
Pobierz listę (XLS)

Informatyka

, II stopnia, niestacjonarne, rok rozpoczęcia 2022/2023

Semestr: 1  (2022/2023 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
Sieci komputerowe
7 24 - 15 - - e
ECTS
7
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
24 godz.
Laboratorium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Modelowanie i analiza systemów
6 12 - 12 12 - e
ECTS
6
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
12 godz.
Laboratorium
12 godz.
Projekt
12 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Systemy graficzne
5 12 - 15 - - e
ECTS
5
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
12 godz.
Laboratorium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Jakość systemów informatycznych
6 18 - 15 - - e
ECTS
6
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
18 godz.
Laboratorium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Język angielski I
2 - 18 - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
18 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Hurtownie danych
6 12 - 12 12 - e
ECTS
6
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
12 godz.
Laboratorium
12 godz.
Projekt
12 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 2  (2022/2023 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
Platformy technologiczne
5 12 - 18 - - e
ECTS
5
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
12 godz.
Laboratorium
18 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Inżynieria wymagań
4 12 - - 15 - e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
12 godz.
Projekt
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Problemy i zastosowania informatyki
5 18 - 12 - - e
ECTS
5
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
18 godz.
Laboratorium
12 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Zarządzanie projektem informatycznym
4 15 - - 15 - e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Projekt
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Technologie interakcji
4 12 - 15 - - e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
12 godz.
Laboratorium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Inteligentne usługi informacyjne
4 12 - 15 - - e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
12 godz.
Laboratorium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Badania operacyjne
4 12 - - 15 - e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
12 godz.
Projekt
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Język angielski II
2 - 18 - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
18 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 3  (2023/2024 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
Praca dyplomowa magisterska I
5 - - - - - z
ECTS
5
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Pobierz kartę przedmiotu
Licencjonowanie oprogramowania
4 12 - - - 15 e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
12 godz.
Seminarium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Przedmioty z Specjalność: Zastosowania technologii informacyjnych

Eksploracja danych
4 18 - 15 - - e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
18 godz.
Laboratorium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Biznes elektroniczny
4 12 - - 15 - e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
12 godz.
Projekt
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Strategie informatyzacji
4 12 - - 15 - e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
12 godz.
Projekt
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Seminarium dyplomowe magisterskie I
5 - - - - 15 z
ECTS
5
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Seminarium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Przetwarzanie i prezentacja danych przestrzennych
4 12 - - 15 - e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
12 godz.
Projekt
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 4  (2023/2024 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
Praca dyplomowa magisterska II
14 - - - - - z
ECTS
14
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Pobierz kartę przedmiotu
Społeczne aspekty informatyki
2 12 15 - - - e
ECTS
2
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
12 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Przedmioty z Specjalność: Zastosowania technologii informacyjnych

Modelowanie procesów ekonomicznych
4 12 - - 15 - e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
12 godz.
Projekt
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Seminarium dyplomowe magisterskie II
7 - - - - 30 z
ECTS
7
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Seminarium
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Wykład monograficzny
3 18 - - - - e
ECTS
3
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
18 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Powrót do strony głównej