Lista przedmiotów

Informacje o kursie

Kierunek studiów:

Elektrotechnika

Poziom kształcenia:

II stopnia

Forma studiów:

niestacjonarne

Data rozpoczęcia studiów:

pażdziernik 2023 r.

Wydział:

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Poziom kwalfikacji:

kwalifikacja pełna na poziomie siódmym PRK

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta:

magister inżynier

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Liczba semestrów:

    3

Liczba punktów ECTS:

  • 56 - Kierunek: Elektrotechnika
  • 94 - Specjalność: Elektroenergetyka
  • 94 - Specjalność: Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej

Praktyka zawodowa:

praktyka nie jest wymagana

Warunki ukończenia studiów i uzyskania kwalifikacji:

Uzyskanie określonych w programie studiów efektów uczenia się i wymaganej liczby punktów ECTS, przygotowanie pracy dyplomowej i uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Sylwetka absolwenta i dalsze możliwości kształcenia:

Absolwenci studiów II stopnia uzyskują zaawansowaną i ugruntowaną wiedzę z zakresu projektowania, konstruowania, funkcjonowania i testowania urządzeń elektrycznych oraz komputerowych systemów pomiarowych i systemów sterowania cyfrowego. Nabywają umiejętności stosowania właściwych narzędzi informatycznych. Stają się zdolni do pracy twórczej oraz do podejmowania decyzji i kierowania zespołami pracowniczymi. Absolwenci specjalności Elektroenergetyka: znają zagadnienia dotyczące rynku energii i zarządzania nim, potrafią prognozować i planować rozwój systemów energetycznych, umieją przeprowadzać analizy dotyczące inwestycji i modernizacji obiektów elektroenergetycznych, projektować urządzenia i stacje elektroenergetyczne z wykorzystaniem technologii wysokonapięciowych i nowoczesnych źródeł energii, programować komputerowe układy regulacji w elektroenergetyce. Absolwenci specjalności Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej potrafią: projektować i konstruować przetworniki elektromechaniczne, projektować i programować cyfrowe układy sterowania w energoelektronice i napędzie elektrycznym, diagnozować urządzenia energoelektroniczne, projektować przemysłowe układy zasilania i sieci informatyczne. Absolwenci przygotowani są też do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Osoba odpowiedzialna za program studiów:

dr hab. inż. Marcin Śliwiński
marcin.sliwinski@pg.edu.pl
(58) 347 12 81
Powrót do strony głównej