Elektrotechnika > Elektroenergetyka
Pobierz listę (XLS)

Elektrotechnika

, II stopnia, niestacjonarne, rok rozpoczęcia 2023/2024

Semestr: 1  (2023/2024 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
3 10 - - 10 - z/e
ECTS
3
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
10 godz.
Projekt
10 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
10 godz.
Seminarium
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
Szkolenia
0 - - - - - z/e
ECTS
0
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
MODELOWANIE MATEMATYCZNE W ELEKTRODYNAMICE
4 20 - 20 - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
20 godz.
Laboratorium
20 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
PROTOTYPOWANIE WSPOMAGANE KOMPUTEROWO
3 10 - 10 - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
10 godz.
Laboratorium
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
MIKROPROCESOROWE UKŁADY STEROWANIA
3 10 - 10 - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
10 godz.
Laboratorium
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
SYSTEMY ELEKTROMECHANICZNE
4 20 - 10 - - e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
20 godz.
Laboratorium
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
ZAKŁÓCENIA W UKŁADACH ELEKTROENERGETYCZNYCH
4 20 - 10 - - e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
20 godz.
Laboratorium
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
INŻYNIERIA WYSOKICH NAPIĘĆ
2 10 - 10 - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
10 godz.
Laboratorium
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
OBWODY ELEKTRYCZNE
2 10 - 10 - - e
ECTS
2
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
10 godz.
Laboratorium
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
ELEKTRONIKA PRZEMYSŁOWA
2 10 - 10 - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
10 godz.
Laboratorium
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 2  (2023/2024 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
2 - 18 - - - z/e
2 - 18 - - - z
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
18 godz.
Przedmioty w module:
POMIARY ELEKTRYCZNE WIELKOŚCI NIEELEKTRYCZNYCH
3 10 - 10 10 - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
10 godz.
Laboratorium
10 godz.
Projekt
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Przedmioty z Specjalność: Elektroenergetyka

8 10 20 20 - - z/e
2 10 - - - - z
3 10 - 10 - - z
3 10 - 10 - - z
3 10 10 - - - z
3 10 - 10 - - z
3 10 - 10 - - z
2 10 - - - - z
ECTS
8
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
10 godz.
Ćwiczenia
20 godz.
Laboratorium
20 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
8
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
10 godz.
Laboratorium
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ECTS
8
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
10 godz.
Ćwiczenia
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ECTS
8
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
10 godz.
Laboratorium
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ECTS
8
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
10 godz.
Laboratorium
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
4 20 - 10 - - z/e
2 10 - - - - z
2 10 - 10 - - z
ECTS
4
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
20 godz.
Laboratorium
10 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
10 godz.
Laboratorium
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
3 25 - - 10 - z/e
1 10 - - - - z
1 5 - - 10 - z
1 10 - - - - z
ECTS
3
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
25 godz.
Projekt
10 godz.
BADANIA I EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH
3 - - 10 - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Laboratorium
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
PROJEKT ZESPOŁOWY
5 - - - 50 - z
ECTS
5
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Projekt
50 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
TECHNOLOGIE WYSOKONAPIĘCIOWE
2 10 - 10 - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
10 godz.
Laboratorium
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
KOMPUTEROWE UKŁADY REGULACJI
3 10 - 10 - - e
ECTS
3
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
10 godz.
Laboratorium
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 3  (2024/2025 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
2 - 18 - - - z/e
2 - 18 - - - z
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
18 godz.
Przedmioty w module:
Przedmiot humanistyczno-społeczny E/AiR niest IIst 3sem.
2 10 - - - 10 z/e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
10 godz.
Seminarium
10 godz.
Przedmioty w module:
Praca dyplomowa
20 - - - - - e
ECTS
20
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Pobierz kartę przedmiotu

Przedmioty z Specjalność: Elektroenergetyka

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO
1 10 - - - - z
ECTS
1
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
MODELOWANIE PROCESÓW W ELEKTROENERGETYCE
3 10 - 10 - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
10 godz.
Laboratorium
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
PROGNOZOWANIE I PLANOWANIE ROZWOJU W ENERGETYCE
3 10 10 - - - e
ECTS
3
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
10 godz.
Ćwiczenia
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2 10 - 10 - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
10 godz.
Laboratorium
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Seminarium dyplomowe
1 - - - - 10 z
ECTS
1
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Seminarium
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Powrót do strony głównej