Budownictwo > Budownictwo Zrównoważone
Pobierz listę (XLS)

Budownictwo

, I stopnia - inżynierskie, niestacjonarne, rok rozpoczęcia 2024/2025

Semestr: 1  (2027/2028 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
21 70 50 10 15 - z/e
ECTS
21
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
70 godz.
Ćwiczenia
50 godz.
Laboratorium
10 godz.
Projekt
15 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
21
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Projekt
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ECTS
21
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ECTS
21
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
25 godz.
Ćwiczenia
20 godz.
Laboratorium
10 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
2 - - - - - z/e
2 15 5 - - - z
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
5 godz.
6 - - - - - z/e
3 12 10 - 5 - z
3 12 10 - 5 - z
ECTS
6
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
ECTS
6
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
12 godz.
Ćwiczenia
10 godz.
Projekt
5 godz.
ECTS
6
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
12 godz.
Ćwiczenia
10 godz.
Projekt
5 godz.
0 - - - - - z/e
0 - - - - - z
0 - - - - - z
0 - - - - - z
0 - - - - - z
0 - - - - - z
ECTS
0
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
ECTS
0
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
ECTS
0
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
ECTS
0
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
ECTS
0
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
ECTS
0
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:

Semestr: 2  (2027/2028 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
14 45 45 10 - - z/e
ECTS
14
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
45 godz.
Ćwiczenia
45 godz.
Laboratorium
10 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
14
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
10 godz.
Laboratorium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ECTS
14
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
Moduł humanistyczno-społeczny_II
3 - - - - - z/e
ECTS
3
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
Moduł CAD i programowanie_I
4 - - - - - z/e
ECTS
4
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
Moduł mechanika_i_materiały
10 - - - - - z/e
ECTS
10
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:

Semestr: 3  (2025/2026 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
Moduł CAD i programowanie_II
1 - - - - - z/e
ECTS
1
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
Moduł_hydrologia
4 - - - - - z/e
ECTS
4
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
Moduł wytrzymałość_materiałów
12 - - - - - z/e
ECTS
12
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
Moduł ogólnobudowlany_I
10 - - - - - z/e
ECTS
10
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:

Semestr: 4  (2025/2026 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
Moduł technologia_i_organizacja
7 - - - - - z/e
ECTS
7
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
Moduł mechanika_budowli
8 - - - - - z/e
ECTS
8
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
Moduł ogólnobudowlany_II
7 - - - - - z/e
ECTS
7
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
Moduł_geodezja
4 - - - - - z/e
ECTS
4
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
Modył geotechnika_I
4 - - - - - z/e
ECTS
4
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:

Semestr: 5  (2026/2027 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
Język obcy I
3 - 36 - - - z/e
ECTS
3
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
36 godz.
Przedmioty w module:
Moduł konstrukcyjny_I
12 - - - - - z/e
ECTS
12
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
Moduł inżynieria transportowa_I
6 - - - - - z/e
ECTS
6
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
Moduł modelowanie komputerowe_I
4 - - - - - z/e
ECTS
4
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
Moduł geotechnika_II
4 - - - - - z/e
ECTS
4
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:

Semestr: 6  (2026/2027 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
Moduł konstrukcyjny_II
13 - - - - - z/e
ECTS
13
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
Moduł_dynamika
4 - - - - - z/e
ECTS
4
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
Moduł _ekonomika
4 - - - - - z/e
ECTS
4
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
Moduł inzynieria transportowa_II
6 - - - - - z/e
ECTS
6
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
Język obcy II
3 - 36 - - - z/e
ECTS
3
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
36 godz.
Przedmioty w module:

Semestr: 7  (2027/2028 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
Moduł konstrukcyjny_III
4 - - - - - z/e
ECTS
4
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
Moduł inżynieria transportowa_III
6 - - - - - z/e
ECTS
6
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
Moduł budowle wodne_i_morskie
4 - - - - - z/e
ECTS
4
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
Moduł modelowanie komputerowe_II
3 - - - - - z/e
ECTS
3
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
Moduł specjalnościowy_I
11 - - - - - z/e
ECTS
11
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:

Semestr: 8  (2027/2028 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
Moduł specjalnościowy_II
10 - - - - - z/e
ECTS
10
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
Moduł prawo_budowlane
4 - - - - - z/e
ECTS
4
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
Praktyka_ogólnobudowlana
7 - - - - - z
ECTS
7
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Praca dyplomowa
15 - - - - - z
ECTS
15
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Powrót do strony głównej