Pobierz listę (XLS)

Biotechnologia

, I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, rok rozpoczęcia 2024/2025

Semestr: 1  (2024/2025 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
WPROWADZENIE DO WSPÓŁCZESNEJ BIOTECHNOLOGII
2 30 - - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
PODSTAWY CHEMII
5 30 30 - - - e
ECTS
5
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
FIZYKA
4 30 15 - - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
MIKROBIOLOGIA OGÓLNA
4 30 - 30 - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Laboratorium
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
MATEMATYKA
9 45 45 - - - e
ECTS
9
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
45 godz.
Ćwiczenia
45 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
PODSTAWY OCHRONY ŚRODOWISKA
1 15 - - - - z
ECTS
1
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
PODSTAWY BIOLOGII Z ELEMENTAMI BIOLOGII KOMÓRKI
3 30 - - - - e
ECTS
3
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 2  (2024/2025 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
TECHNIKI INFORMACYJNE
1 - - 15 - - z
ECTS
1
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Laboratorium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
LABORATORIUM BIOLOGII KOMÓRKI
3 - - 45 - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Laboratorium
45 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
CHEMIA NIEORGANICZNA
7 30 15 45 - - e
ECTS
7
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Laboratorium
45 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
MATEMATYKA
9 45 45 - - - e
ECTS
9
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
45 godz.
Ćwiczenia
45 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
FIZYKA
5 15 15 30 - - e
ECTS
5
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Laboratorium
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
MASZYNOZNAWSTWO i GRAFIKA INŻYNIERSKA
6 30 15 - 30 - z
ECTS
6
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Projekt
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
GENERAL GENETICS
1 15 - - - - z
ECTS
1
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 3  (2025/2026 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
JĘZYK OBCY I
2 - 30 - - - z/e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Przedmioty w module:
2 30 - - - - z/e
2 30 - - - - z
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
2 30 - - - - z/e
2 30 - - - - z
2 30 - - - - z
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
PODSTAWY TECHNOLOGII OGÓLNEJ
1 15 - - - - z
ECTS
1
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
CHEMIA ORGANICZNA
3 30 15 - - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
WYCHOWANIE FIZYCZNE
0 - 30 - - - z
ECTS
0
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
APARATURA CHEMICZNA I BIOTECHNOLOGICZNA
4 30 - - 15 - e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Projekt
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
CHEMIA FIZYCZNA
6 45 15 - - 15 e
ECTS
6
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
45 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Seminarium
15 godz.
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
1 15 - - - - z
ECTS
1
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
BIOLOGIA MOLEKULARNA
5 30 - 30 - - e
ECTS
5
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Laboratorium
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
STATYSTYKA I ANALIZA DANYCH
2 15 - 15 - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 4  (2025/2026 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
JĘZYK OBCY II
2 - 30 - - - z/e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Przedmioty w module:
2 15 - 15 - - z/e
2 15 - 15 - - z
2 15 - 15 - - z
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
15 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
15 godz.
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
15 godz.
6 15 - 60 - - z/e
6 15 - 60 - - e
6 15 - 60 - - e
6 15 - 60 - - e
ECTS
6
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
60 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
6
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
60 godz.
ECTS
6
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
60 godz.
ECTS
6
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
60 godz.
LABORATORIUM CHEMII FIZYCZNEJ
3 - - 45 - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Laboratorium
45 godz.
MIKROBIOLOGIA PRZEMYSŁOWA
4 30 - 30 - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Laboratorium
30 godz.
NOWOCZESNE METODY I APARATURA W MIKROBIOLOGII I BIOTECHNOLOGII
2 15 - 15 - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
15 godz.
PODSTAWY INŻYNIERII BIOPROCESOWEJ
5 30 - - 30 - e
ECTS
5
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Projekt
30 godz.
CHEMIA ORGANICZNA
5 30 30 - - - e
ECTS
5
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
WYCHOWANIE FIZYCZNE
0 - 30 - - - z
ECTS
0
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 5  (2026/2027 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
3 15 - 30 - - z/e
3 15 - 30 - - z
3 15 - 30 - - z
ECTS
3
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
30 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
30 godz.
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
30 godz.
JĘZYK OBCY III
2 - 30 - - - z/e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Przedmioty w module:
METODY BADAŃ STRUKTURALNYCH
3 30 - 15 - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Laboratorium
15 godz.
BIOFIZYKA
2 30 - - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
LABORATORIUM CHEMII ORGANICZNEJ
5 - - 75 - - z
ECTS
5
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Laboratorium
75 godz.
OPERACJE DYFUZYJNE W INŻYNIERII BIOPROCESOWEJ
6 30 - 30 15 - e
ECTS
6
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Laboratorium
30 godz.
Projekt
15 godz.
BIOCHEMIA
6 60 15 - - - e
ECTS
6
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
60 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
PODSTAWY INŻYNIERII GENETYCZNEJ
5 30 - 30 - - e
ECTS
5
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Laboratorium
30 godz.
PODSTAWY BIOINFORMATYKI
2 15 - 15 - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
15 godz.

Semestr: 6  (2026/2027 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
JĘZYK OBCY IV
2 - 30 - - - z/e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Przedmioty w module:
3 15 - 30 - - z/e
3 15 - 30 - - z
3 15 - 30 - - z
ECTS
3
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
30 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
30 godz.
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
30 godz.
BIOTECHNOLOGIA OGÓLNA
8 30 - 60 - 15 e
ECTS
8
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Laboratorium
60 godz.
Seminarium
15 godz.
CHEMIA ZWIĄZKÓW NATURALNYCH
1 15 - - - - z
ECTS
1
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
INSTRUMENTALNE METODY BADAŃ STRUKTUR BIOMAKROMOLEKUŁ
3 15 - 30 - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
30 godz.
BIOREAKTORY
2 15 - 15 - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
15 godz.
BIOCHEMIA
5 - - 60 - 15 z
ECTS
5
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Laboratorium
60 godz.
Seminarium
15 godz.
PRAKTYKA ZAWODOWA
6 - - - - - z
ECTS
6
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:

Semestr: 7  (2027/2028 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
SEMINARIUM DYPLOMOWE
2 - - - - 15 z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Seminarium
15 godz.
Praca dyplomowa
10 - - - - - z
ECTS
10
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
PROJEKT TECHNOLOGICZNY
2 - - - 30 - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Projekt
30 godz.
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I FARMACEUTYCZNEGO
1 15 - - - - z
ECTS
1
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
ENZYMOLOGIA
2 30 - - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
LABORATORIUM DYPLOMOWE
3 - - 60 - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Laboratorium
60 godz.
Powrót do strony głównej