Pobierz listę (XLS)

Architektura (studia w j. angielskim)

, I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, rok rozpoczęcia 2020/2021

Semestr: 1  (2020/2021 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
6 30 15 - 15 - z/e
1 - 15 - - - z
5 30 - - 15 - z
ECTS
6
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Projekt
15 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
6
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Projekt
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
6 15 - - 60 - z/e
5 - - - 60 - z
1 15 - - - - z
ECTS
6
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Projekt
60 godz.
1 - 30 - - - z/e
1 - 30 - - - z
1 - 30 - - - z
ECTS
1
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
1
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ECTS
1
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
ECTS
1
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
SZKOLENIA
0 - - - - - z/e
ECTS
0
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
GENERAL BUILDING TECHNOLOGY I
3 15 30 - - - e
ECTS
3
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
SPORT I
0 - 30 - - - z
ECTS
0
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
CAD. INTRODUCTION
2 - - 30 - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Laboratorium
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
HISTORY OF WORLD ARCHITECTURE I
5 30 30 - - - z
ECTS
5
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
ART WORKSHOP I
2 - 30 - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
MATHEMATICS I
4 15 30 - - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 2  (2020/2021 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
3 15 30 - - - z/e
1 - 15 - - - z
2 15 15 - - - e
ECTS
3
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
3
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
8 15 - 30 60 - z/e
1 15 - - - - z
5 - - - 60 - z
ECTS
8
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
30 godz.
Projekt
60 godz.
5 15 30 - 15 - z/e
2 - 30 - - - z
3 15 - - 15 - e
ECTS
5
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Projekt
15 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
5
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Projekt
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
1 - 30 - - - z/e
ECTS
1
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
1
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ECTS
1
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
MATHEMATICS II
3 15 30 - - - e
ECTS
3
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
SPORT II
0 - 30 - - - z
ECTS
0
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
STRUCTURAL DESIGN and MECHANICS I
3 15 30 - - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
ART WOKSHOP II
2 - 30 15 - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Laboratorium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
GENERAL BUILDING TECHNOLOGY II
3 15 30 - - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
CONSTRUCTION ON SITE TRAINING
2 - - - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Pobierz kartę przedmiotu
ART WORKSHOP PLEIN AIR
1 - - - - - z
ECTS
1
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 3  (2021/2022 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
2 - 30 - - - z/e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
4 15 - - 45 - z/e
3 - - - 45 - z
1 15 - - - - z
ECTS
4
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Projekt
45 godz.
Przedmioty w module:
7 30 15 - 45 - z/e
1 15 15 - - - z
1 15 - - - - e
ECTS
7
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Projekt
45 godz.
3 30 15 - - - z/e
1 15 - - - - z
2 15 15 - - - e
ECTS
3
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
3
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
10 30 - 30 90 - z/e
2 - - 30 - - z
2 - - - 30 - z
4 - - - 60 - z
1 15 - - - - z
1 15 - - - - z
ECTS
10
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Laboratorium
30 godz.
Projekt
90 godz.
Przedmioty w module:
STRUCTURAL DESIGN and MECHANICS II
3 15 30 - - - e
ECTS
3
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
ART WORKSHOP III
1 - 30 - - - z
ECTS
1
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 4  (2021/2022 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
6 15 45 - - - z/e
3 15 30 - - - z
3 - 15 - - - z
ECTS
6
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
45 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
6
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
2 - - - 30 - z/e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Projekt
30 godz.
Przedmioty w module:
3 - - - 45 - z/e
ECTS
3
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Projekt
45 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Projekt
45 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
4 15 - - 45 - z/e
3 - - - 45 - z
1 15 - - - - z
ECTS
4
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Projekt
45 godz.
Przedmioty w module:
13 60 - - 120 - z/e
2 30 - - - - e
1 15 - - - - e
6 - - - 75 - z
3 - - - 45 - z
ECTS
13
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
60 godz.
Projekt
120 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
13
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
2 - 30 - - - z/e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Przedmioty w module:

Semestr: 5  (2022/2023 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
5 15 30 30 - - z/e
1 - - 15 - - z
3 15 30 - - - z
ECTS
5
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Laboratorium
30 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
5
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Laboratorium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ECTS
5
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
2 - - - 45 - z/e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Projekt
45 godz.
Przedmioty w module:
6 15 15 - 45 - z/e
4 - - - 45 - z
1 15 - - - - e
ECTS
6
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Projekt
45 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
6
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
11 30 - - 120 - z/e
3 - - - 45 - z
1 15 - - - - e
1 15 - - - - z
6 - - - 75 - z
HISTORY OF ART
3 45 - - - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
45 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
HISTORY OF POLISH ARCHITECTURE II
3 15 30 - - - e
ECTS
3
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 6  (2022/2023 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
12 15 30 - 135 - z/e
1 15 - - - - z
1 - - - 15 - z
2 - - - 30 - z
ECTS
12
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Projekt
135 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
12
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
2 - - - 45 - z/e
2 - - - 45 - z
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Projekt
45 godz.
Przedmioty w module:
9 45 - - 60 - z/e
4 - - - 60 - z
2 - - - - - z
2 30 - - - - z
1 15 - - - - e
ECTS
9
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
45 godz.
Projekt
60 godz.
7 15 - - 105 - z/e
2 - - - 45 - z
1 15 - - - - z
4 - - - 60 - z
ECTS
7
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Projekt
105 godz.

Semestr: 7  (2023/2024 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
PROFESSIONAL ARCHITECTURAL INTERNSHIP
30 - - - - - z
ECTS
30
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 8  (2023/2024 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
23 15 15 - 150 - z/e
3 - 15 - - - z
14 - - - 90 - z
2 - - - 30 - z
3 - - - 30 - z
1 15 - - - - z
ECTS
23
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Projekt
150 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
23
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
15 godz.
ECTS
23
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Projekt
90 godz.
ECTS
23
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Projekt
30 godz.
ECTS
23
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Projekt
30 godz.
ECTS
23
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
LAW IN INVESTMENT PROCESS
2 30 - - - - e
ECTS
2
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
DIPLOMA EXAM PREPARATION
5 5 - - - - z
ECTS
5
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
5 godz.
Powrót do strony głównej