Inżynieria biomedyczna > Chemia w medycynie
Pobierz listę (XLS)

Inżynieria biomedyczna

, II stopnia, stacjonarne, rok rozpoczęcia 2023/2024

Semestr: 1  (2023/2024 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
13 - - - - - z/e
3 - - 45 - - z
5 30 15 15 - - z
ECTS
13
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
ECTS
13
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Laboratorium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
5 - - - - - z/e
ECTS
5
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:

Przedmioty z Specjalność: Chemia w medycynie

Blok przedmiotów specjalnościowych
12 - - - - - z/e
ECTS
12
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:

Semestr: 2  (2023/2024 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
Projekt badawczy I
3 - - - 30 - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Projekt
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Projekt badawczy I
4 - - - 30 - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Projekt
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Pozyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie danych biomedycznych
2 15 - 15 - - e
ECTS
2
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Zarządzanie projektem
2 - 15 - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Współczesna inżynieria biomedyczna
2 30 - - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Język angielski I
2 - 30 - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Przedmioty z Specjalność: Chemia w medycynie

Chemia supramolekularna a medycyna
3 15 - 15 - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Inżynieria tkankowa i genetyczna
5 30 15 15 - - e
ECTS
5
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Laboratorium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Nanotechnologia
5 15 - 15 30 - e
ECTS
5
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
15 godz.
Projekt
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych
3 15 - 15 - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Elementy farmakologii
2 30 - - - - e
ECTS
2
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 3  (2024/2025 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
Projekt badawczy II
3 - - - 30 - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Projekt
30 godz.
Statystyczna analiza danych biomedycznych
2 15 - 15 - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Praca dyplomowa magisterska I
4 - - - - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Projekt badawczy II
2 - - - 30 - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Projekt
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Język angielski II
2 - 30 - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
PRZEDMIOT HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNY
2 30 - - - - z/e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Przedmioty w module:

Przedmioty z Specjalność: Chemia w medycynie

Pula przedmiotów obieralnych - z kierunków FTiMS, WCh, ETI
6 - - - - - z/e
ECTS
6
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
Mikrobiologia ogólna
1 15 - - - - z
ECTS
1
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Podstawy modelowania molekularnego
3 15 - 30 - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
30 godz.
Toksykologia
2 15 - - - 15 z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Seminarium
15 godz.
Biologia komórki nowotworowej
3 15 - 15 - 15 e
ECTS
3
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
15 godz.
Seminarium
15 godz.
Metody elektrochemiczne w zastosowaniach biomedycznych
3 15 - 15 15 - e
ECTS
3
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
15 godz.
Projekt
15 godz.

Semestr: 4  (2024/2025 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
Seminarium dyplomowe magisterskie
1 - - - - 15 z
ECTS
1
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Seminarium
15 godz.
Metody badania materiałów i tkanek
2 15 - 15 - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
15 godz.
Filozofia wiedzy i etyka
3 15 - - - 15 z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Seminarium
15 godz.
Praca dyplomowa magisterska II
14 - - - - - z
ECTS
14
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Pobierz kartę przedmiotu
Seminarium dyplomowe magisterskie
2 - - - - 30 z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Seminarium
30 godz.

Przedmioty z Specjalność: Chemia w medycynie

Pula przedmiotów obieralnych - z kierunków FTiMS, WCh, ETI
2 - - - - - z/e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
Instrumentalne metody badania struktury i aktywności biomolekuł
2 - - 30 - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Laboratorium
30 godz.
Diagnostyka molekularna w medycynie
3 15 15 15 - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Laboratorium
15 godz.
Nowoczesne materiały funkcjonalne
3 15 - 15 15 - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
15 godz.
Projekt
15 godz.
Powrót do strony głównej