Pobierz listę (XLS)

Chemia budowlana

, I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, rok rozpoczęcia 2023/2024

Semestr: 1  (2023/2024 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
EKONOMIA
2 30 - - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
MATEMATYKA
9 30 30 - - - e
ECTS
9
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
FIZYKA
3 15 15 - - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
CHEMIA OGÓLNA
7 30 30 - - - e
ECTS
7
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
CHEMIA NIEORGANICZNA
7 30 15 30 - - e
ECTS
7
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Laboratorium
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE
2 15 - 15 - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 2  (2023/2024 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
JĘZYK OBCY I
2 - 30 - - - z/e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Przedmioty w module:
TECHNOLOGIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
2 15 - - - 15 z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Seminarium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
NAUKA O MATERIAŁACH
2 15 - - - 15 z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Seminarium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
INFORMATYKA
2 15 - 15 - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
FIZYKA
6 30 15 15 - - e
ECTS
6
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Laboratorium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
MATEMATYKA
10 45 45 - - - e
ECTS
10
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
45 godz.
Ćwiczenia
45 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
CHEMIA ORGANICZNA
6 30 15 30 - - z
ECTS
6
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Laboratorium
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
TERMODYNAMIKA TECHNICZNA
2 15 15 - - - e
ECTS
2
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 3  (2024/2025 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
JĘZYK OBCY II
2 - 30 - - - z/e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Przedmioty w module:
CHEMIA ANALITYCZNA
5 30 15 30 - - e
ECTS
5
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Laboratorium
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
MASZYNOZNAWSTWO I WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW
4 30 30 - - - e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
WYCHOWANIE FIZYCZNE
0 - 30 - - - z
ECTS
0
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
TECHNIKI PREZENTACJI
2 15 - - - 15 z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Seminarium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I PRODUKCJĄ CHEMICZNĄ
2 - - - - 30 z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Seminarium
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
MATERIAŁY BUDOWLANE I INSTALACYJNE
4 15 - 30 - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
CHEMIA FIZYCZNA
6 30 30 30 - - e
ECTS
6
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Laboratorium
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA
2 15 - 15 - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
GRAFIKA INŻYNIERSKA
2 - - 30 - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Laboratorium
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
AUTOMATYKA I POMIAR WIELKOŚCI FIZYKOCHEMICZNYCH
2 15 - 15 - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 4  (2024/2025 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
4 15 - 30 - 15 z/e
4 15 - 30 - 15 z
4 15 - 30 - 15 z
ECTS
4
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
30 godz.
Seminarium
15 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
30 godz.
Seminarium
15 godz.
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
30 godz.
Seminarium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
JĘZYK OBCY III
4 - 60 - - - z/e
ECTS
4
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
60 godz.
Przedmioty w module:
Wychowanie fizyczne
0 - 30 - - - z
ECTS
0
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
ANALIZA USZKODZEŃ KOROZYJNYCH
3 15 - 30 - - e
ECTS
3
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
DIAGNOSTYKA I MONITOROWANIE KOROZJI
3 15 - 15 - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
PROCESY KOROZYJNE
3 15 - 15 - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
MONITORING I ANALITYKA ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA
6 30 - 30 - 15 e
ECTS
6
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Laboratorium
30 godz.
Seminarium
15 godz.
ANALIZA CYKLU ŻYCIA WYROBÓW BUDOWLANYCH (LCA)
3 15 - 15 - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
15 godz.
FIZYKA BUDOWLI
2 15 15 - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
ANALITYKA SUROWCÓW I PRODUKTÓW BUDOWLANYCH
6 30 - 30 - 15 e
ECTS
6
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Laboratorium
30 godz.
Seminarium
15 godz.

Semestr: 5  (2025/2026 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
2 15 - - 15 - z/e
2 15 - - 15 - z
2 15 - - 15 - z
2 15 - - 15 - z
2 15 - - 15 - z
2 15 - - 15 - z
2 15 - - 15 - z
2 15 - - 15 - z
2 15 - - 15 - z
2 15 - - 15 - z
2 15 - - 15 - z
2 15 - - 15 - z
2 15 - - 15 - z
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Projekt
15 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Projekt
15 godz.
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Projekt
15 godz.
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Projekt
15 godz.
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Projekt
15 godz.
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Projekt
15 godz.
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Projekt
15 godz.
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Projekt
15 godz.
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Projekt
15 godz.
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Projekt
15 godz.
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Projekt
15 godz.
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Projekt
15 godz.
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Projekt
15 godz.
BUDOWNICTWO OGÓLNE
2 30 - - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
SZKŁO I MATERIAŁY SZKLISTE W BUDOWNICTWIE
4 - - 30 - 15 z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Laboratorium
30 godz.
Seminarium
15 godz.
PROJEKTOWANIE MATERIAŁOWE I KOMPUTEROWA NAUKA O MATERIAŁACH
6 30 - 15 - 30 e
ECTS
6
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Laboratorium
15 godz.
Seminarium
30 godz.
CHEMIA KRZEMIANÓW
4 30 15 - - 15 e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Seminarium
15 godz.
TECHNOLOGIA MATERIAŁÓW WIĄŻĄCYCH I BETONÓW
4 - - 45 - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Laboratorium
45 godz.
MATERIAŁY CERAMICZNE W BUDOWNICTWIE
4 - - 30 - 15 z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Laboratorium
30 godz.
Seminarium
15 godz.
TECHNOLOGIA CERAMIKI BUDOWLANEJ I MATERIAŁÓW TERMOIZOLACYJNYCH
4 - - 45 - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Laboratorium
45 godz.

Semestr: 6  (2025/2026 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
1 15 - - - - z/e
1 15 - - - - z
1 15 - - - - z
ECTS
1
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
1
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
ECTS
1
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
4 15 - - 45 - z/e
4 15 - - 45 - z
ECTS
4
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Projekt
45 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Projekt
45 godz.
PRZETWÓRSTWO POLIMERÓW
7 30 - 60 - - z
ECTS
7
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Laboratorium
60 godz.
KOMPOZYTY POLIMEROWE
2 15 - - - 15 z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Seminarium
15 godz.
TECHNIKI RADIACYJNE W BUDOWNICTWIE
2 15 - 15 - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
15 godz.
PRAKTYKA ZAWODOWA
6 - - - - - z
ECTS
6
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
BARWNIKI, PIGMENTY I ŚRODKI POMOCNICZE
4 30 - 30 - - e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Laboratorium
30 godz.
POLIMEROWE MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE
4 30 - 30 - - e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Laboratorium
30 godz.
MODYFIKACJA I RECYKLING POLIMERÓW
2 15 - - - 15 z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Seminarium
15 godz.

Semestr: 7  (2026/2027 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
4 20 - 20 - 10 z/e
4 20 - 20 - 10 z
4 20 - 20 - 10 z
4 20 - 20 - 10 e
4 20 - 20 - 10 e
ECTS
4
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
20 godz.
Laboratorium
20 godz.
Seminarium
10 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
20 godz.
Laboratorium
20 godz.
Seminarium
10 godz.
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
20 godz.
Laboratorium
20 godz.
Seminarium
10 godz.
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
20 godz.
Laboratorium
20 godz.
Seminarium
10 godz.
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
20 godz.
Laboratorium
20 godz.
Seminarium
10 godz.
BHP I ERGONOMIA
2 30 - - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
PROJEKT DYPLOMOWY INŻYNIERSKI
15 - - - - 30 z
ECTS
15
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Seminarium
30 godz.
Powrót do strony głównej