Ocean Engineering > Projektowanie i budowa morskich systemów energetycznych
Download the list (XLS)

Ocean Engineering

, second-cycle studies, Full-time studies, starting year 2022/2023

Semester: 1  (2022/2023 - summer)

ECTS W C L P S Credit
Subject Card
Szkolenia
0 - - - - - z/e
ECTS
0
Credit
-
Number of hours:
Przedmioty w module:
Calculus of probability and stochastic processess
3 15 15 - - - z
ECTS
3
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
15 h
Exercises
15 h
Download the subject card
Transport morski i intermodalny
2 30 - - - - z
ECTS
2
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
30 h
Download the subject card
Zaawansowane technologie w oceanotechnice
3 15 - 15 - - z
ECTS
3
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
15 h
Laboratory
15 h
Download the subject card
Risk analysis of technical systems
4 30 15 - - - e
ECTS
4
Credit
exam
Number of hours:
Lecture
30 h
Exercises
15 h
Download the subject card
Teoria optymalizacji
3 15 15 - - - z
ECTS
3
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
15 h
Exercises
15 h
Download the subject card
Modelowanie i symulacja w technice
3 30 - 15 - - z
ECTS
3
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
30 h
Laboratory
15 h
Download the subject card
Zarządzanie projektami
2 15 - - 15 - z
ECTS
2
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
15 h
Project
15 h
Download the subject card
Zastosowanie technologii cyfrowych w okrętownictwie
4 30 - 30 - - z
ECTS
4
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
30 h
Laboratory
30 h
Download the subject card
English for engineers
2 - - - - 30 z
ECTS
2
Credit
assessment
Number of hours:
Seminar
30 h
Download the subject card
Dynamika środowiska morskiego
4 30 - 15 - - z
ECTS
4
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
30 h
Laboratory
15 h
Download the subject card

Semester: 2  (2023/2024 - winter)

ECTS W C L P S Credit
Subject Card
2 - - - - - z/e
1 15 - - - - z
1 15 - - - - z
2 30 - - - - z
1 15 - - - - z

Subjects from Specialization: Projektowanie i budowa morskich systemów energetycznych

Aeroelastyczność i wytrzymałość turbin wiatrowych
3 30 15 - - - z
ECTS
3
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
30 h
Exercises
15 h
Zaawansowana mechanika płynów
5 30 15 30 - - e
ECTS
5
Credit
exam
Number of hours:
Lecture
30 h
Exercises
15 h
Laboratory
30 h
Download the subject card
Aerodynamika turbin wiatrowych
4 15 - 30 - - z
ECTS
4
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
15 h
Laboratory
30 h
Download the subject card
Projektowanie farm wiatrowych
5 30 15 - 30 - z
ECTS
5
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
30 h
Exercises
15 h
Project
30 h
Pomiary w energetyce morskiej
5 30 15 15 15 - e
ECTS
5
Credit
exam
Number of hours:
Lecture
30 h
Exercises
15 h
Laboratory
15 h
Project
15 h
Download the subject card
Sterowanie turbin wiatrowych
2 15 - 15 - - z
ECTS
2
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
15 h
Laboratory
15 h
Download the subject card
Morskie konstrukcje wsporcze I
4 15 15 15 - - z
ECTS
4
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
15 h
Exercises
15 h
Laboratory
15 h
Download the subject card

Semester: 3  (2023/2024 - summer)

ECTS W C L P S Credit
Subject Card
SOCIO-HUMANISTIC SUBJECT
2 30 - - - - z/e
ECTS
2
Credit
-
Number of hours:
Lecture
30 h
Przedmioty w module:

Subjects from Specialization: Projektowanie i budowa morskich systemów energetycznych

Wykład specjalistyczny - j. ang. - aspekty elektryczne integracji farm wiatrowych
2 - - - - - z/e
Morskie konstrukcje wsporcze II
4 30 - - 15 - z
ECTS
4
Credit
assessment
Number of hours:
Lecture
30 h
Project
15 h
Seminarium dyplomowe
2 - - - - 30 z
ECTS
2
Credit
assessment
Number of hours:
Seminar
30 h
Download the subject card
Back to main page