Ekonomia > Ekonomia społeczna
Pobierz listę (XLS)

Ekonomia

, I stopnia - licencjackie, stacjonarne, rok rozpoczęcia 2021/2022

Semestr: 1  (2021/2022 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
KOMPETENCJE INFORMACYJNE
0 2 - - - - z
ECTS
0
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
2 godz.
SZKOLENIE Z PLATFORMY eSTUDENT
0 2 - - - - z
ECTS
0
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
2 godz.
SZKOLENIE BHP Z ELEMENTAMI PIERW. POM.
0 - 2 - - - z
ECTS
0
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
2 godz.
eNauczanie - kurs wprowadzający dla studentów
0 2 - - - - z
ECTS
0
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
2 godz.
SZKOLENIE Z REGULAMINU STUDIÓW
0 2 - - - - z
ECTS
0
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
2 godz.
Matematyka I
5 30 30 - - - e
ECTS
5
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Podstawy analizy i prezentacji danych ekonomicznych
2 - 30 - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Geografia ekonomiczna
2 15 - - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
REPETYTORIUM Z MATEMATYKI
0 - 30 - - - z
ECTS
0
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Historia gospodarcza świata
3 30 15 - - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Mikroekonomia
7 30 45 - - - e
ECTS
7
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
45 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Nauka o państwie
4 15 30 - - - e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Podstawy zarządzania
3 30 - - - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Elementy prawa
2 - 30 - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Logika
2 - 15 - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 2  (2021/2022 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
2 - 30 - - - z/e
2 - 30 - - - z
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Matematyka finansowa
5 15 30 - - - z
ECTS
5
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Matematyka II
5 30 30 - - - e
ECTS
5
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Makroekonomia
7 30 45 - - - e
ECTS
7
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
45 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Wychowanie fizyczne
0 - 30 - - - z
ECTS
0
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Podstawy rachunkowości finansowej
4 15 30 - - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Filozofia społeczna
2 - 30 - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Statystyka I
5 30 - 30 - - e
ECTS
5
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Laboratorium
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 3  (2022/2023 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
2 - 30 - - - z/e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
Polityka ekonomiczna
4 15 30 - - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Zachowania organizacyjne
3 - 30 - - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Bankowość
4 15 30 - - - e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Finanse
4 15 30 - - - e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Analiza finansowa przedsiębiorstwa
6 30 30 - - - e
ECTS
6
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Wychowanie fizyczne
0 - 30 - - - z
ECTS
0
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Statystyka II
4 15 - 30 - - e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Własność intelektualna
2 15 - - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 4  (2022/2023 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
JĘZYK OBCY
2 - 30 - - - z/e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Przedmioty w module:
2 30 - - - - z/e
2 30 - - - - z
2 30 - - - - z
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Rynki finansowe
3 15 30 - - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Ekonometria
4 15 - 30 - - e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Praktyka studencka
4 - - - - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Pobierz kartę przedmiotu
Filozoficzno-społeczne koncepcje współczesnego kapitalizmu
2 - 30 - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
4 15 30 - - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Socjologia
2 30 - - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Finanse publiczne
2 15 15 - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Przedmioty z Specjalność: Ekonomia społeczna

Finanse przedsiębiorstw społecznych
3 - 30 - - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem społecznym
3 30 - - - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.

Semestr: 5  (2023/2024 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
MODUŁ PRAWNY
6 60 - - - - z/e
ECTS
6
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
60 godz.
Przedmioty w module:
JĘZYK BIZNESU
2 - 30 - - - z/e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Przedmioty w module:
Prognozowanie gospodarcze
4 15 30 - - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Seminarium dyplomowe
1 - - - - 30 z
ECTS
1
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Seminarium
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Przedmioty z Specjalność: Ekonomia społeczna

Przedsiębiorczość i innowacje społeczne
4 30 15 - - - e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Społeczna odpowiedzialność organizacji
2 15 - - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Fundusze unijne dla przedsiębiorstw społecznych
4 15 15 - - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach społecznych
3 15 15 - - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Budżetowanie w przedsiębiorstwach społecznych
4 - 30 - - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.

Semestr: 6  (2023/2024 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
MODUŁ EKONOMICZNY
9 90 - - - - z/e
ECTS
9
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
90 godz.
Przedmioty w module:
JĘZYK BIZNESU
2 - 30 - - - z/e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Przedmioty w module:
Seminarium dyplomowe
1 - - - - 30 z
ECTS
1
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Seminarium
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Praca dyplomowa
10 - - - - - z
ECTS
10
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Pobierz kartę przedmiotu

Przedmioty z Specjalność: Ekonomia społeczna

Ekonomia starzenia się
4 - 30 - - - e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwach społecznych
4 15 15 - - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Powrót do strony głównej