Technologia chemiczna > Technologia polimerów, kosmetyków i materiałów funkcjonalnych
Pobierz listę (XLS)

Technologia chemiczna

, I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, rok rozpoczęcia 2022/2023

Semestr: 1  (2024/2025 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
3 30 - - - - z/e
ECTS
3
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Przedmioty w module:
WSTĘP DO WIEDZY O ŚRODOWISKU
2 30 - - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Podstawy chemii
6 30 15 - - - e
ECTS
6
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Fizyka
4 30 15 - - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Elektrotechnika i elektronika
2 15 - 15 - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Bezpieczeństwo techniczne
2 30 - - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Matematyka
9 45 60 - - - e
ECTS
9
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
45 godz.
Ćwiczenia
60 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Techniki laboratoryjne
3 - - 45 - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Laboratorium
45 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Przedmioty z Specjalność: Technologia polimerów, kosmetyków i materiałów funkcjonalnych

Chemia i technologia tłuszczów
5 15 - 30 - - e
ECTS
5
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
30 godz.
Identyfikacja produktów organicznych
2 - - 15 - 15 z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Laboratorium
15 godz.
Seminarium
15 godz.
Właściwości technologiczne i użytkowe polimerów
3 15 - 15 - - e
ECTS
3
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
15 godz.

Semestr: 2  (2025/2026 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
NAUKI EKONOMICZNE
2 30 - - - - z/e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Przedmioty w module:
Grafika inżynierska
2 - - 30 - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Laboratorium
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Matematyka
9 45 60 - - - e
ECTS
9
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
45 godz.
Ćwiczenia
60 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
FIZYKA
5 30 15 15 - - e
ECTS
5
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Laboratorium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
MASZYNOZNAWSTWO
3 15 - - 30 - e
ECTS
3
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Projekt
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Chemia nieorganiczna
3 15 15 - - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Technologie informacyjne
4 - - 45 - 15 z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Laboratorium
45 godz.
Seminarium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Przedmioty z Specjalność: Technologia polimerów, kosmetyków i materiałów funkcjonalnych

Praca dyplomowa
10 - - - - - z
ECTS
10
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Seminarium dyplomowe
2 - - - - 15 z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Seminarium
15 godz.
Chemia i technologia materiałów barwnych
3 15 - 30 - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
30 godz.
Laboratorium dyplomowe
3 - - 60 - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Laboratorium
60 godz.
Technologia kosmetyków
2 15 - 15 - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
15 godz.
Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy
3 15 - 30 - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
30 godz.

Semestr: 3  (2023/2024 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
2 - 30 - - - z/e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
Bezpieczeństwo pracy w przemyśle chemicznym. Ergonomia
2 30 - - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
CHEMIA NIEORGANICZNA
6 15 - 60 - - e
ECTS
6
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
60 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Wychowanie fizyczne
0 - 30 - - - z
ECTS
0
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Ochrona własności intelektualnej
2 30 - - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Chemia organiczna
4 30 15 - - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Termodynamika techniczna
3 15 15 - - - e
ECTS
3
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
CHEMIA FIZYCZNA
6 30 15 30 - - e
ECTS
6
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Laboratorium
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Automatyka i pomiary wielkości fizykochemicznych
4 15 - 30 - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
APARATURA CHEMICZNA
4 30 - - 15 - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Projekt
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 4  (2023/2024 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
3 15 - 15 - - z/e
3 15 - 15 - - z
3 15 - 15 - - z
ECTS
3
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
15 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
4 30 - 15 - - z/e
4 30 - 15 - - e
4 30 - 15 - - e
ECTS
4
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Laboratorium
15 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Laboratorium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Laboratorium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
2 - 30 - - - z/e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
Chemia fizyczna
7 30 15 30 - - e
ECTS
7
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Laboratorium
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Materiały konstrukcyjne w przemyśle chemicznym. Korozja
3 15 - 30 - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Podstawy technologii chemicznej
3 45 - - - 15 z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
45 godz.
Seminarium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Zarządzanie jakością i produkcją chemiczną
2 15 - - - 15 z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Seminarium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Wychowanie fizyczne
0 - 30 - - - z
ECTS
0
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Chemia organiczna
4 30 15 - - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 5  (2024/2025 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
JĘZYK OBCY III
2 - 30 - - - z/e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Przedmioty w module:
CHEMIA ANALITYCZNA
9 30 - 60 - 15 e
ECTS
9
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Laboratorium
60 godz.
Seminarium
15 godz.
Podstawy technologii chemicznej
2 - - 30 - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Laboratorium
30 godz.
Chemia organiczna
5 30 30 - - - e
ECTS
5
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
INŻYNIERIA CHEMICZNA
9 30 - 45 45 - e
ECTS
9
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Laboratorium
45 godz.
Projekt
45 godz.
Analiza instrumentalna i opracowanie wyników
3 15 - 30 - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
30 godz.

Semestr: 6  (2024/2025 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
JĘZYK OBCY IV
2 - 30 - - - z/e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Przedmioty w module:
Podstawy inżynierii reaktorów chemicznych
2 15 - - 15 - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Projekt
15 godz.
PRAKTYKA ZAWODOWA
6 - - - - - z
ECTS
6
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Komputerowe wspomaganie projektowania
3 15 - - 30 - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Projekt
30 godz.
Projektowanie procesów technologicznych
4 - - - 30 30 z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Projekt
30 godz.
Seminarium
30 godz.
Technologia nieorganiczna
3 30 - - - 15 e
ECTS
3
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Seminarium
15 godz.
Technologie membranowe
2 15 - 15 - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
15 godz.
Chemia organiczna
3 - - 60 - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Laboratorium
60 godz.

Semestr: 7  (2025/2026 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
Technologia organiczna
4 30 - 30 - 15 e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Laboratorium
30 godz.
Seminarium
15 godz.
Technologia nieorganiczna
2 - - 30 - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Laboratorium
30 godz.
Powrót do strony głównej