Analityka gospodarcza > Analityk makroekonomiczny
Pobierz listę (XLS)

Analityka gospodarcza

, II stopnia, niestacjonarne, rok rozpoczęcia 2022/2023

Semestr: 1  (2022/2023 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
2 16 - - - - z/e
2 16 - - - - z
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
16 godz.
Przedmioty w module:
DATA MINING
4 8 - 8 - - e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
8 godz.
Laboratorium
8 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
2 - 16 - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
16 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
KOMPETENCJE INFORMACYJNE
0 2 - - - - z
ECTS
0
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
2 godz.
SZKOLENIE Z REGULAMINU STUDIÓW
0 2 - - - - z
ECTS
0
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
2 godz.
BUSINESS ENGLISH
2 - 16 - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
16 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
GLOBAL DIGITAL TRANSFORMATION
4 16 8 - - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
16 godz.
Ćwiczenia
8 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
ANALIZA DANYCH
4 - - 16 - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Laboratorium
16 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
DECYZJE PRZEDSIĘBIORSTW NA RYNKU FINANSOWYM
4 16 16 - - - e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
16 godz.
Ćwiczenia
16 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
INWESTYCJE ALTERNATYWNE
5 8 - 16 - - z
ECTS
5
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
8 godz.
Laboratorium
16 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
STATYSTYKA SPOŁECZNA
4 8 - 16 - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
8 godz.
Laboratorium
16 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
SZKOLENIE Z PLATFORMY eSTUDENT
0 2 - - - - z
ECTS
0
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
2 godz.
eNauczanie - kurs wprowadzający dla studentów
0 2 - - - - z
ECTS
0
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
2 godz.
SZKOLENIE BHP Z ELEMENTAMI PIERW. POM.
0 - 2 - - - z
ECTS
0
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
2 godz.

Semestr: 2  (2022/2023 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
EKONOMETRIA PRZESTRZENNA
4 8 - 16 - - e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
8 godz.
Laboratorium
16 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
ANALIZA MAKROEKONOMICZNA I SEKTOROWA
3 16 8 - - - e
ECTS
3
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
16 godz.
Ćwiczenia
8 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH
3 16 - 16 - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
16 godz.
Laboratorium
16 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH
2 8 8 - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
8 godz.
Ćwiczenia
8 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
PROJEKT ZESPOŁOWY - WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW
3 8 - 8 - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
8 godz.
Laboratorium
8 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
MODELOWANIE PROCESÓW W ORGANIZACJI
4 8 - 16 - - e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
8 godz.
Laboratorium
16 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
4 8 16 - - - e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
8 godz.
Ćwiczenia
16 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
STATYSTYKA UBEZPIECZENIOWA
4 8 16 - - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
8 godz.
Ćwiczenia
16 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
BUSINESS ENGLISH
2 - 16 - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
16 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 3  (2023/2024 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
PRZEDMIOTY DO WYBORU - EKONOMETRIA - SEM. 3
3 8 16 - - - z/e
ECTS
3
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
8 godz.
Ćwiczenia
16 godz.
Przedmioty w module:
PRZEDMIOTY DO WYBORU - STATYSTYKA - SEM. 3
3 - - - - - z/e
ECTS
3
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
PROGNOZOWANIE I SYMULACJE
3 8 - 16 - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
8 godz.
Laboratorium
16 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
SEMINARIUM DYPLOMOWE
2 - - - - 16 z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Seminarium
16 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
RACHUNEK KOSZTÓW
3 8 16 - - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
8 godz.
Ćwiczenia
16 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
BUSINESS ENGLISH
2 - 16 - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
16 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
PRACA DYPLOMOWA
2 - - - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Pobierz kartę przedmiotu

Przedmioty z Specjalność: Analityk makroekonomiczny

KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODAREK NARODOWYCH
3 8 8 - - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
8 godz.
Ćwiczenia
8 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
FINANSE MIĘDZYNARODOWE
3 - 16 - - - e
ECTS
3
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Ćwiczenia
16 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
POLITYKA MONETARNA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE
3 - 16 - - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
16 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
INTEGRACJA GOSPODARCZA EUROPY
3 - 16 - - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
16 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 4  (2023/2024 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
PRZEDMIOTY DO WYBORU - STATYSTYKA - SEM. 4
2 - - - - - z/e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
PRZEDMIOTY DO WYBORU - EKONOMETRIA - SEM. 4
2 - - - - - z/e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
PRACA DYPLOMOWA
15 - - - - - z
ECTS
15
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Pobierz kartę przedmiotu
NEGOCJACJE I KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA
2 - 16 - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
16 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
BUSINESS ENGLISH
2 - 16 - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
16 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
SEMINARIUM DYPLOMOWE
2 - - - - 20 z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Seminarium
20 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
ETYKA BIZNESU
2 - 16 - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
16 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Przedmioty z Specjalność: Analityk makroekonomiczny

TEORIE WZROSTU GOSPODARCZEGO I KONWERGENCJI
3 8 - 8 - - e
ECTS
3
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
8 godz.
Laboratorium
8 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
Powrót do strony głównej