Pobierz listę (XLS)

Budownictwo

, I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, rok rozpoczęcia 2023/2024

Semestr: 1  (2023/2024 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
0 - - - - - z/e
ECTS
0
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
ECTS
0
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
2 - 30 - - - z/e
2 - 30 - - - z
2 - 30 - - - z
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
12 75 75 - - - z/e
ECTS
12
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
75 godz.
Ćwiczenia
75 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
12
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ECTS
12
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
45 godz.
Ćwiczenia
45 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
4 - - - - - z/e
1 15 - - - - z
3 15 15 - 15 - z
ECTS
4
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Projekt
15 godz.
6 - - - - - z/e
2 - 15 - 15 - z
4 15 15 - 15 - z
ECTS
6
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
ECTS
6
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
15 godz.
Projekt
15 godz.
ECTS
6
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Projekt
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
4 - - - - - z/e
3 15 10 15 - - z
1 5 - - - - z
ECTS
4
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
10 godz.
Laboratorium
15 godz.
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
5 godz.
Szkolenia
0 - - - - - z/e
ECTS
0
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:

Semestr: 2  (2023/2024 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
0 - - - - - z/e
ECTS
0
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
ECTS
0
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
2 - 30 - - - z/e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
12 60 45 30 15 - z/e
ECTS
12
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
60 godz.
Ćwiczenia
45 godz.
Laboratorium
30 godz.
Projekt
15 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
12
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ECTS
12
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ECTS
12
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
15 godz.
Projekt
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
13 - - - - - z/e
ECTS
13
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
ECTS
13
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Laboratorium
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ECTS
13
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
15 godz.
Laboratorium
15 godz.
Projekt
15 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ECTS
13
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
60 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
2 - - - - - z/e
1 - - - - - z
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:

Semestr: 3  (2024/2025 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
2 - 30 - - - z/e
2 - 30 - - - z
2 - 30 - - - z
2 - 30 - - - z
2 - 30 - - - z
2 - 30 - - - z
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
5 30 30 - - - z/e
5 30 30 - - - e
ECTS
5
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
5
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
8 - - - - - z/e
6 45 30 - 15 - e
2 - - 15 - - z
ECTS
8
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
ECTS
8
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
45 godz.
Ćwiczenia
30 godz.
Projekt
15 godz.
ECTS
8
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Laboratorium
15 godz.
8 - - - - - z/e
1 7 8 - - - z
2 15 15 - - - z
5 30 - - 30 - e
ECTS
8
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
ECTS
8
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
7 godz.
Ćwiczenia
8 godz.
ECTS
8
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
15 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
ECTS
8
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Projekt
30 godz.
3 - - - - - z/e
2 - 10 20 - - z
ECTS
3
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
10 godz.
Laboratorium
20 godz.
4 - - - - - z/e
4 30 15 15 - - z
ECTS
4
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
30 godz.
Ćwiczenia
15 godz.
Laboratorium
15 godz.

Semestr: 4  (2024/2025 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
Język obcy IV
2 - 30 - - - z/e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Przedmioty w module:
Moduł technologia i organizacja I
2 - - - - - z/e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
Moduł mechanika budowli
8 - - - - - z/e
ECTS
8
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
Moduł ogólnobudowlany II
7 - - - - - z/e
ECTS
7
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
Moduł geotechnika I
5 - - - - - z/e
ECTS
5
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
Moduł "Hands on engineering"
3 - - - - - z/e
ECTS
3
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
Moduł geodezja
3 - - - - - z/e
ECTS
3
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:

Semestr: 5  (2025/2026 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
Moduł konstrukcyjny I
10 - - - - - z/e
ECTS
10
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
Moduł inżynieria transportowa I
5 - - - - - z/e
ECTS
5
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
Moduł technologia i organizacja II
4 - - - - - z/e
ECTS
4
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
Moduł dynamika
3 - - - - - z/e
ECTS
3
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
Moduł modelowanie komputerowe I
2 - - - - - z/e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
Moduł geotechnika II
5 - - - - - z/e
ECTS
5
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:

Semestr: 6  (2025/2026 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
Moduł konstrukcyjny II
11 - - - - - z/e
ECTS
11
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
Moduł inżynieria transportowa II
12 - - - - - z/e
ECTS
12
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
Moduł budowle wodne i morskie
3 - - - - - z/e
ECTS
3
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
Moduł modelowanie komputerowe II
2 - - - - - z/e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
Moduł ekonomika I
2 - - - - - z/e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:

Semestr: 7  (2026/2027 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
Moduł specjalnościowy I
11 - - - - - z/e
ECTS
11
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
Moduł otwarty (Minor)
15 - - - - - z/e
ECTS
15
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
Moduł konstrukcyjny III
2 - - - - - z/e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
Moduł ekonomika II
2 - - - - - z/e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:

Semestr: 8  (2026/2027 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
Moduł specjalnościowy II
6 - - - - - z/e
ECTS
6
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
Moduł prawo budowlane
3 - - - - - z/e
ECTS
3
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
Praktyka ogólnobudowlana
10 - - - - - z
ECTS
10
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Praca dyplomowa
15 - - - - - z
ECTS
15
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Powrót do strony głównej