Zarządzanie inżynierskie > ZARZĄDZANIE PROCESAMI ORGANIZACJI
Pobierz listę (XLS)

Zarządzanie inżynierskie

, I stopnia - inżynierskie, niestacjonarne, rok rozpoczęcia 2020/2021

Semestr: 1  (2020/2021 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
MATEMATYKA I
5 16 16 - - - e
ECTS
5
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
16 godz.
Ćwiczenia
16 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
WPROWADZENIE DO MIKRO I MAKROEKONOMII
3 - 16 - - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
16 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
LOGIKA PRAGMATYCZNA DLA INŻYNIERÓW
3 16 8 - - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
16 godz.
Ćwiczenia
8 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU
3 - - 16 - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Laboratorium
16 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
PODSTAWY ZARZĄDZANIA
5 16 16 - - - e
ECTS
5
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
16 godz.
Ćwiczenia
16 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
PODSTAWY PROJEKTOWANIA I GRAFIKA INŻYNIERSKA
3 16 - 16 - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
16 godz.
Laboratorium
16 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
FIZYKA TECHNICZNA
5 16 - 16 - - e
ECTS
5
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
16 godz.
Laboratorium
16 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 2  (2020/2021 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
MATEMATYKA II
5 16 16 - - - e
ECTS
5
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
16 godz.
Ćwiczenia
16 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
ELEMENTY PROGRAMOWANIA
3 - - 16 - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Laboratorium
16 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
NAUKI O ORGANIZACJI
4 16 8 - - - e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
16 godz.
Ćwiczenia
8 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
CHEMIA STOSOWANA I EKOLOGIA
4 16 16 - - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
16 godz.
Ćwiczenia
16 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
MIKROEKONOMIA
5 16 16 - - - e
ECTS
5
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
16 godz.
Ćwiczenia
16 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
BUSINESS ENGLISH
2 - 16 - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
16 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA
3 - - 16 - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Laboratorium
16 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 3  (2021/2022 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
3 - 16 - - - z/e
ECTS
3
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
16 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
16 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
4 16 - - 8 - e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
16 godz.
Projekt
8 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
PODSTAWY STATYSTYKI
5 16 - 16 - - e
ECTS
5
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
16 godz.
Laboratorium
16 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
BUSINESS ENGLISH
2 - 16 - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
16 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
PODSTAWY MARKETINGU
4 16 8 - - - e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
16 godz.
Ćwiczenia
8 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
5 16 - 16 - - z
ECTS
5
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
16 godz.
Laboratorium
16 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI IT W PRZEDSIĘBIORSTWIE
4 8 - 8 - - e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
8 godz.
Laboratorium
8 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 4  (2021/2022 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
3 - - - - - z/e
ECTS
3
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
16 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
7 - - - - - z/e
4 8 16 - - - z
3 - 16 - - - z
ECTS
7
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
ECTS
7
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
8 godz.
Ćwiczenia
16 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ECTS
7
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
16 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ORGANIZACJA PROCESÓW PRACY
4 8 - 16 - - e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
8 godz.
Laboratorium
16 godz.
SYSTEMY INFORMATYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW / ENTERPRISE INFORMATION SYSTEMS
5 16 - 16 - - e
ECTS
5
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
16 godz.
Laboratorium
16 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
JAKOŚĆ PRODUKTU
4 16 - 16 - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
16 godz.
Laboratorium
16 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
BUSINESS ENGLISH
2 - 16 - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
16 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 5  (2022/2023 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
4 - - - - - z/e
ECTS
4
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
8 godz.
Ćwiczenia
16 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
METODY MODELOWANIA PROCESÓW
3 16 - - - - e
ECTS
3
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
16 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
PROCESY INNOWACYJNE
2 8 - - 8 - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
8 godz.
Projekt
8 godz.
ERGONOMIA TECHNICZNA
4 16 - - 8 - e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
16 godz.
Projekt
8 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
TECHNOLOGIE MULTIMEDIALNE I INTERNETOWE
2 - - 16 - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Laboratorium
16 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
INŻYNIERIA PRODUKCJI
4 16 16 - - - e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
16 godz.
Ćwiczenia
16 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
BADANIA MARKETINGOWE
4 8 - 16 - - e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
8 godz.
Laboratorium
16 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
BUSINESS ENGLISH
2 - 16 - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
16 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 6  (2022/2023 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
4 - - - - - z/e
4 8 16 - - - z
ECTS
4
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
8 godz.
Ćwiczenia
16 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ PRODUKCJI
4 8 16 - - - e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
8 godz.
Ćwiczenia
16 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
ETYKA INŻYNIERA
1 8 - - - - z
ECTS
1
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
8 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
BUSINESS ENGLISH
2 - 16 - - - e
ECTS
2
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Ćwiczenia
16 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
4 16 - - 16 - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
16 godz.
Projekt
16 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
MODELOWANIE SYMULACYJNE PROCESÓW
4 16 - 16 - - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
16 godz.
Laboratorium
16 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Przedmioty z Specjalność: ZARZĄDZANIE PROCESAMI ORGANIZACJI

MODUŁ ZARZĄDZANIE PROCESAMI ORGANIZACJI 1
6 - - - - - z/e
ECTS
6
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:

Semestr: 7  (2023/2024 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
PLANOWANIE PRODUKTU
4 16 - - 8 - z
ECTS
4
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
16 godz.
Projekt
8 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
PROJEKT INŻYNIERSKI - SEMINARIUM
2 - - - - 16 z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Seminarium
16 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
PRAKTYKA STUDENCKA
6 - - - - - z
ECTS
6
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW
2 - 16 - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
16 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Przedmioty z Specjalność: ZARZĄDZANIE PROCESAMI ORGANIZACJI

MODUŁ ZARZĄDZANIE PROCESAMI ORGANIZACJI 2
10 - - - - - z/e
ECTS
10
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:

Semestr: 8  (2023/2024 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
4 - - - - - z/e
2 - 16 - - - z
2 - 16 - - - z
ECTS
4
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
PROJEKT INŻYNIERSKI - SEMINARIUM
5 - - - - 16 z
ECTS
5
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Seminarium
16 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
PROJEKT INŻYNIERSKI
14 - - - - - z
ECTS
14
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Pobierz kartę przedmiotu

Przedmioty z Specjalność: ZARZĄDZANIE PROCESAMI ORGANIZACJI

MODUŁ ZARZĄDZANIE PROCESAMI ORGANIZACJI 3
7 - - - - - z/e
ECTS
7
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
Powrót do strony głównej