Zarządzanie (4 semestralne) > ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW
Pobierz listę (XLS)

Zarządzanie (4 semestralne)

, II stopnia, niestacjonarne (on-line), rok rozpoczęcia 2022/2023

Semestr: 1  (2022/2023 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
2 - 16 - - - z/e
2 - 16 - - - z
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
16 godz.
Przedmioty w module:
2 - 16 - - - z/e
2 - 16 - - - z
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
16 godz.
Przedmioty w module:
2 - 16 - - - z/e
2 - 16 - - - z
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
16 godz.
Przedmioty w module:
3 8 8 - - - z/e
3 8 8 - - - e
ECTS
3
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
8 godz.
Ćwiczenia
8 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
3
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
8 godz.
Ćwiczenia
8 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
3 8 8 - - - z/e
3 8 8 - - - z
ECTS
3
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Wykład
8 godz.
Ćwiczenia
8 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
8 godz.
Ćwiczenia
8 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ PRODUKCJI
3 8 16 - - - e
ECTS
3
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
8 godz.
Ćwiczenia
16 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE
3 - 16 - - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
16 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
3 - 16 - - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
16 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
2 8 8 - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
8 godz.
Ćwiczenia
8 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH
2 - - 16 - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Laboratorium
16 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
BADANIA MARKETINGOWE
5 16 16 - - - e
ECTS
5
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
16 godz.
Ćwiczenia
16 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 2  (2023/2024 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
2 - 16 - - - z/e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
16 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
16 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
2 - 18 - - - z/e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
18 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
30 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
MAKROEKONOMIA
6 16 16 - - - e
ECTS
6
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
16 godz.
Ćwiczenia
16 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
PROSEMINARIUM
1 - - - - 8 z
ECTS
1
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Seminarium
8 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
LOGISTYKA
3 8 8 - - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
8 godz.
Ćwiczenia
8 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
ZARZĄDZANIE MAŁĄ FIRMĄ
2 8 8 - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
8 godz.
Ćwiczenia
8 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
DECYZJE PRZEDSIĘBIORSTW NA RYNKU FINANSOWYM
4 16 16 - - - e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
16 godz.
Ćwiczenia
16 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
BADANIA OPERACYJNE
4 16 8 - - - e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
16 godz.
Ćwiczenia
8 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
KONCEPCJE ZARZĄDZANIA
4 16 8 - - - e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
16 godz.
Ćwiczenia
8 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
ZARZĄDZANIE WIEDZĄ
4 16 8 - - - e
ECTS
4
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
16 godz.
Ćwiczenia
8 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 3  (2023/2024 - letni)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
2 - 18 - - - z/e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
18 godz.
Przedmioty w module:
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
18 godz.
Pobierz kartę przedmiotu Format pliku: PDF. Rozmiar pliku około 50kB
ZARZĄDZANIE PROCESAMI
3 16 - 8 - - e
ECTS
3
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
16 godz.
Laboratorium
8 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
5 16 16 - - - e
ECTS
5
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
16 godz.
Ćwiczenia
16 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
ZASTOSOWANIA METOD EKONOMETRYCZNYCH W ZARZĄDZANIU I EKONOMII
3 8 - 16 - - e
ECTS
3
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
8 godz.
Laboratorium
16 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
3 8 16 - - - e
ECTS
3
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
8 godz.
Ćwiczenia
16 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
PRACA DYPLOMOWA
2 - - - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Pobierz kartę przedmiotu
SEMINARIUM DYPLOMOWE
1 - - - - 8 z
ECTS
1
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Seminarium
8 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Przedmioty z Specjalność: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW

ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ
2 - 16 - - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
16 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
INŻYNIERIA FINANSOWA
3 8 16 - - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
8 godz.
Ćwiczenia
16 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW
2 8 - 8 - - z
ECTS
2
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
8 godz.
Laboratorium
8 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
3 8 16 - - - z
ECTS
3
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Wykład
8 godz.
Ćwiczenia
16 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Semestr: 4  (2024/2025 - zimowy)

ECTS W C L P S Zal.
Karta przedmiotu
MODUŁ PRAWNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA
2 - 16 - - - z/e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
16 godz.
Przedmioty w module:
MODUŁ ZARZĄDZANIE PUBLICZNE
2 - 16 - - - z/e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Ćwiczenia
16 godz.
Przedmioty w module:
SEMINARIUM DYPLOMOWE
1 - - - - 8 z
ECTS
1
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Seminarium
8 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
3 16 8 - - - e
ECTS
3
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
16 godz.
Ćwiczenia
8 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
POLITYKA EKONOMICZNA
3 16 8 - - - e
ECTS
3
Forma zal.
egzamin
Liczba godzin:
Wykład
16 godz.
Ćwiczenia
8 godz.
Pobierz kartę przedmiotu
PRACA DYPLOMOWA
16 - - - - - z
ECTS
16
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Pobierz kartę przedmiotu
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU
1 - 8 - - - z
ECTS
1
Forma zal.
zaliczenie
Liczba godzin:
Ćwiczenia
8 godz.
Pobierz kartę przedmiotu

Przedmioty z Specjalność: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW

PRZEDMIOTY DO WYBORU
2 - - - - - z/e
ECTS
2
Forma zal.
-
Liczba godzin:
Przedmioty w module:
Powrót do strony głównej